Information

Bestyrelsen
Her finder du navnene, telefonnumre og mailadresser på bestyrelsen.
Udvalg
Her finder du navnene, telefonnumre og mailadresser på kontaktpersonerne i de enkelte udvalg.
Ridehusplan
Oversigt over hvornår du skal/kan ride i hal 1 og hal 2.
Planlagte møder
Her kan du se, hvornår bestyrelsen holder møder og læse referater fra bestyrelsens møder.
Vigtigt fra kassereren
Se kassererens vigtige beskeder.
Vedtægter
Målsætning
Ind og udmelding