Priser og medlemskab

 Pr. 1. januar 2019 

Børn            ½ time       pr. måned 1 gang ugentligt       250,-

Børn            1 time        pr. måned 1 gang ugentligt        330,-

Voksne        1 time        pr. måned 1 gang ugentligt        350,-

Enetimer                        pr. halve time for medlemmer   150,-  

Rideklubben opkræver et porto- og administrationsgebyr på kr. 30,- pr. opkrævning, hvis opkrævningen ikke er tilmeldt PBS-service. Prisen på adm. gebyr er kr. 10,- for alle andre regninger.

Man kan tegne forskellige medlemskaber af rideklubben, som giver forskellige muligheder:

Aktivt medlemskab (skal tegnes af rideskoleelever og udefra kommende kursister der deltager i holdundervisning )

Pensionærer og udefra kommende privatryttere skal tegnede det såfremt man ønsker at bruge ridehallen i klubbens tid)

Aktivt medlemskab giver ret til deltagelse i stævner og andre arrangementer.

Passivt medlemskab giver ret til deltagelse i sociale arrangementer.

Indmeldelse sker ved at du udfylder og afleverer "ind-/udmeldelses blanket", til klubbens kasserer via mail(kasserer@vasehusrideklub.dk, eller i postkassen i ridehallen.

Du vil få tilsendt et girokort som du skal betale inden d. 1.

Pris for medlemskab gældende indtil videre:

  • Aktivt medlemskab 200 kr. halvårligt
  • Passivt medlemskab 100 kr. helårligt.

Udmelding sker på samme måde som indmelding, ved udfyldelse og aflevering af "ind-/udmeldelses blanket".

Ønsker man at stoppe med ridningen har man en måneds opsigelse til den 1. i en måned. Dvs. at hvis man ønsker at stoppe til d. 1. oktober skal man melde sig ud senest d. 31. august.Stopper man med øjeblikkelig virkning, betaler man altså for den sidste måned, også selvom man vælger ikke at ride.

Tilmelding til rideundervisning:

Der optages normal kun nye elever hver d. 1. i måneden.
Det sker ved henvendelse til en af klubbens undervisere som indplacerer nye ryttere på hold.

Den enkelte er selv ansvarlig for at udfylde indmeldelsesblanket og maile den til kassereren på kasserer@vasehusrideklub.dk eller lægge blanketten i postkassen i ridehallen.

Er man forhindret i at deltage i rideundervisningen, skal man melde afbud til en af klubbens undervisere aftenen før, der ydes ikke erstatningsundervisning for dette.

Der tilbydes undervisning i følgende ridediscipliner:

  • Miniputhold
  • Børnehold (begyndere, letøvede og øvede)
  • Voksenhold
  • Springhold
  • Ridefysioterapi

Eneundervisning kan aftales med underviser og afregnes direkte med denne.

  • På øvede og voksenhold max. 6 ryttere pr. hold.
  • Børnehold, begyndere og letøvede max. 8 ryttere pr. hold.

Klubben er medlem af Dansk Rideforbund og afholder stævner både indenfor spring og dressur. Derudover afholder klubben en række sociale arrangementer.

  • Fastelavn, ridelejr, sommerfest, Lucia, bowling...

Ridning i Vasehus Rideklub foregår på eget ansvar, det anbefales at have mindst en fritidsulykkesforsikring.Rideklubben er i kraft af sit medlemskab af Dansk Rideforbund også forsikret i begrænset omfang – se evt. Dansk Rideforbunds hjemmeside.

Velkommen til Vasehus