Vigtigt fra kassereren

Prisstigning på undervisning per 01-01-2017

Priserne hæves til følgende:

Barn ½ times hold kr. 240,- per måned

Barn 1 times hold kr. 300,- per måned

Voksen 1 times hold kr. 330,- per måned

Hvis du har spørgsmål til din opkrævning

kontakt kassereren på mobil 22868788 eller mail til kasserer@vasehusrideklub.dk.

Klubbens konto nummer er: Reg 5979 Konto 1027531 hos Andelskassen

Regninger der er tilmeldt PBS opkræves kr. 10,- på hver opkrævning i administrationsgebyr. 

Regninger der IKKE er tilmeldt PBS opkræves kr. 30,-

Regninger der overskrider betalingsdato tillægges et rykkergebyr på kr. 100,- uden anden varsel.

Hvis du er i restance til klubben (eller andre klubber under DRF) kan du ikke starte stævner, iflg DRF's reglement.

Med venlig hilsen

Susanne Jakobsen

kasserer

 

Info til alle medlemmer og forældre den 15-02-2015

Vasehus Rideklub har indgået aftale med Incasso firmaet HornskovVinding A/S.

Fremover varetager firmaet rykkerskrivelser og inkasso sager for Vasehus Rideklub.

Jeg, som klubbens kasserer, bruger meget tid på at maile, sende breve og ringe til medlemmer som ikke får betalt deres kontingent og undervisning til tiden, oftest uden held.

Husk, at når du melder dig ind i rideklubben skal du udfylde blanket – men det er lige så vigtigt, at du også udfylder samme blanket, når du ikke ønsker at være tilmeldt undervisning eller hvis du ikke ønsker at være medlem af klubben.

Hvis du ikke giver besked, bliver vi ved med at sende opkrævninger på eks. undervisning, da vi jo har reserveret en plads på holdet til dig eller dit barn.

Derfor husk, at afmelding af undervisningshold, sker med en måneds varsel.

Eksempel, du melder dig ud en hvilken som helst dato i januar – så gælder udmeldingen til udgangen af februar måned.

Kontingent opkræves 2 gange årligt – januar og august. Januar opkrævningen gælder for 01-01 til 30-06 og August opkrævningen gælder fra 01-07 til 31-12. Udmeldelse skal ske senest med en måneds varsel. E.g. du ønsker at udmelde dig i 2. halvår, skal ud gøre det senest 31. maj ved udfyldelse af blanket.

Rideklubben benytter, som nogle kender, Nets A/S der udsender opkrævninger.

Hvis man tilmelder sin regning til PBS – går det oftest nemt og smertefrit.

Hvis man ikke tilmelder sin regning til PBS – opkræver klubben p.t. kr. 25,- per opkrævning i administrationsgebyr.