Konsum

Nyere regler, som vi alle skal følge:

1)   Heste skal have pas med medicin sider (fås på landskontoret for heste). Har de udenlandske pas ikke medicinsider, fås de i det land, hvor passet er udstedt.

2)   Kopi af pas skal være på Vasehus Ridecenter (kopi af forside, medicinsider, og side 42). Passet skal ved kontrol kunne fremvises indenfor 3 timer, kan man ikke det, fremsendes bøde til ejer. Man er velkommen til at have passet at ligge på Vasehus. Aftaler kan laves i forbindelse med stævner o.s.v. evt. forslag modtages gerne.

3)   Passet skal altid være hos hesten, når den skal have dyrlæge, også selvom det kun er vacc.

Udelukket fra konsum:

1)   Må ikke slagtes (Den er taget ud af fødekæden).

2)   I stedet skal den, når den tid kommer, aflives af dyrlægen og afhentes af DAKA.

Udelukkelse fra konsum:

1)   Hesten er behandlet med medicin uden kendt nedbrydningstid.

2)   Ejeren ønsker hesten udelukket.(Skrives på side 42 i passet)

Vælger du ikke at få skrevet din hest ud af konsum er følgende gældende:

1)   Du kan kun få medicin af dyrlægen til 5 dage, herefter skal han ud igen.

2)   Ejers ansvar at bortskaffe evt. medicinrester efter 5 dage.

3)   Føre logbog over medicinindgivelse

4)   Gemme tilbageholdelsessedler i 5 år.

5)   Have medicinhåndteringskursus for at give medicin eller ormekur o.s.v.(Det har Henrik Damgaard og Elisabeth Jensen. Vi må give det, da vi er ansat, men veninder med kurset må ikke.)

6)   Ejer skal gemme kvitteringer, indlægssedlen på foder i datoorden i 5 år. Skal registreres hver gang man køber foder. Hvor kommer det fra, hvad indeholder det? Det foder man bruger, skal passe med det, som står på fodertavlen. Hvor er hø og halm købt, hvilke marker o.s.v.

7)   Ejer skal registreres hvis de selv fodrer.(GMP)

8)   Der må ikke bruges rene tilsætningsstoffer eller forblandinger i foderet. Det vil fremgå på indlægssedlen om det er en fuldfoderblanding, en tilskudsblanding, et mineralsk foder, diætetisk foder eller mælkeerstatning. (Fodertilskud, som vitaminer og mikromineraler, går under forblandinger).

9)   Overholdelses disse regler ikke, gives der bøde til hestens ejer.

ER hesten skrevet ud af konsum slipper du får alt dette.

Derfor har vi på Vasehus Ridecenter valgt at sige, at alle heste skal skrives ud af konsum.

Vi ses til møde, så vi lige kan få styr på papirerne.

 Hilsen Elisabeth

"For mange danske hesteejere er tanken om, at deres hest kan ende på spisebordet endog meget fjern. Men heste er i lovgivningsmæssig forstand et dyr, der skal kunne spises! I 2010 endte hver 6. døde hest i Danmark sine dage på et slagteri. Med mindre man gør noget aktivt for at ændre hestens status som potentiel menneskeføde, betyder det, at hesten omfattet af reglerne for fødevareproducerende dyr. Så længe hesten er et fødevareproducerende dyr, er både den, du som ejer og vi som dyrlæger omfattet af en række strenge regler, som har til formål at sikre fødevaresikkerheden. Reglerne er blandt andet til for at sikre, mennesker ikke ved en fejl spiser kød med medicinrester i.

For at kunne behandle hesten som det kæle-/hobbydyr, den er for de fleste ejere, kræver det udelukkelse fra konsum. At hesten er udelukket fra konsum betyder, at den i lovgivningsmæssig forstand får status af kæledyr. Hesten er herefter ikke beregnet til at blive til menneskeføde og vil aldrig kunne slagtes. Ændringen er permanent og kan aldrig fortrydes, heller ikke af en kommende ejer efter salg. Hvis en hest først en gang er udelukket fra konsum, gælder dette resten af dens liv. Bemærk, at det kræver en aktiv handling. Det er ikke nok, at man aldrig kan forestille sig, at slagte sin hest. Det skal stå i hestens pas, at den er udelukket fra konsum.

Kontroller konsumstatus for din hest

Hestens konsumstatus fremgår af passets Afsnit IX, ”Del II”. I pas udstedt af Landscenteret | Heste findes oplysningerne på side 42. I andre pas, kan det være andre sidetal. Siden skal indeholde teksten ”… not intended for slaughter for human consumption”. Er der en underskrift på denne side fra ejer og dyrlæge eller et stempel fra Videncenteret i Skejby, er hesten udelukket fra konsum. Er der ikke det, er hesten et produktionsdyr!

For at kunne handle korrekt, er det nødvendigt, at dyrlægen ser hestens pas og kontrollerer konsumstatus inden behandling iværksættes. Husk derfor altid at have dit pas klar ved et hvert dyrlægebesøg, uanset formål med besøget! I princippet kan hesten ikke behandles, før dyrlægen har set passet og ved, om hesten er et fødevareproducerende dyr eller et kæledyr."